23483837_s

Nowe wysokości progów unijnych w Zamówieniach Publicznych

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, odpowiadają kwotom określonym w dyrektywach 2004/18/WE, 2004/17/WE i 2009/81/WE dotyczących zamówień. Kwoty te podlegają okresowej aktualizacji co dwa lata.

Rozporządzenie przewiduje cztery „rodzaje” kwot wartości zamówień oraz trzy „rodzaje” kwot wartości konkursów w zależności od rodzaju zamawiającego:

  1. zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług od wartości zamówienia wynoszącej:

134 000 euro (aktualnie 130 000 euro).

  1. Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczących zamówień na dostawy lub usługi dotyczyć będzie innych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), np. podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy:

207 000 euro (aktualnie 200 000 euro).

  1. W odniesieniu do zamówień sektorowych na dostawy lub usługi określa się w projekcie rozporządzenia kwoty wartości zamówień w wysokości wynikającej z art. 16 dyrektywy 2004/17/WE na:

 414 000 euro (aktualnie 400 000 euro). 

  1. Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług o wartości zamówienia wynoszącej:

414 000 euro (aktualnie 400 000).

  1. Kwoty wartości zamówień w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i wynoszą:

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + eighteen =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>