7962740_s

Możliwość zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia publicznego – wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzono, że dopuszczalna jest zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia, ale tylko na taki, który spełnia warunki udziału w postępowaniu te same, które spełniał podmiot trzeci wskazany w ofercie i udostępniający swoje zasoby wykonawcy. Taka bowiem zmiana zapewnia wykonawcy dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia  i  nie powoduje naruszenia uczciwej konkurencji w stosunku do innych wykonawców.

   Prezes Urzędu przeprowadził kontrolę doraźną postępowania, dotyczącą zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia. W kontrolowanym postępowaniu zamawiający opisał m.in. warunki doświadczenia i potencjału kadrowego. Wybrany wykonawca potwierdzając spełnianie ww. warunków wykorzystał potencjał podmiotu trzeciego. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca dokonał zmiany podmiotu trzeciego, na skutek którego ostatecznie zamówienie wykonywał podwykonawca i pracownik nie spełniający opisanych w siwz warunków.

 

Autor

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × three =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>