22829301_s

Zakaz reklamy leków na receptę – projekcja filmu: „Pacjenci Wykluczeni”.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej GIF) decyzją z dnia 19.02.2014r., (GIF-P-R-450/42/-12/JD/13), na podstawie art. 62 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z pózn. zm.) oraz art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 2013, poz. 267), nakazał Spółce CAE Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów leczniczych Nexavar (Bayer), Revlimid (Celgene) i Zelboraf (Roche), polegającej na rozpowszechnianiu, m. in, w dniu 16 czerwca 2013 roku w Sali Kongresowej w Warszawie, krótkiego filmu pt.: „Pacjenci Wykluczeni", w którym kilkakrotnie wymienione zostały nazwy produktów leczniczych stosowanych w leczeniu schorzeń nowotworowych: Nexavar, Revlimid i Zelboraf.

Jak podkreślił GIF zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty oraz na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie.

GIF zwrócił się także do Spółki CAE Agency Sp. z o.o., o udostępnienie filmu „Pacjenci Wykluczeni”.

Spółka poinformowała, że nie podlega kontroli GIF. Tym samym GIF mając na uwadze stanowisko spółki, wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych dla produktów Nexavar, Revlimid i Zelboraf z prośbą o wyjaśnienie, czy produkcja i emisja filmu pt. „Pacjenci Wykluczeni" odbyła się za ich zgodą i wiedzą.

Podmioty odpowiedzialne oświadczyły, że nazwy produktów leczniczych zostały wykorzystane w filmie bez ich zgody i wiedzy. Wskazać zatem należy, że strona prowadząc reklamę produktów leczniczych Nexavar, Revlimid i Zelboraf, nie przedstawiając zlecenia podmiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie, naruszyła przepis art. 60 ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podzielił zdania w/w Spółki dodatkowo podkreślił, że – rozpowszechnianie przez osoby trzecie informacji o produkcie leczniczym, a w szczególności jego leczniczych lub profilaktycznych właściwościach, może zostać uznane za reklamę nawet, jeżeli ta osoba trzecia działa z własnej inicjatywy i w sposób całkowicie niezależny od wytwórcy lub sprzedawcy tego produktu leczniczego – z prawnego i faktycznego punktu widzenia. Na takim stanowisku stoi również, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (wyrok z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-421/07).

GIF stanął na stanowisku, że działania strony polegające na prezentacji przedmiotowego filmu dla publiczności zgromadzonej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, stanowią reklamę produktu leczniczego w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Należy podkreślić, że Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki liczy 2880 miejsc, co uprawnia do stwierdzenia, że tylu było adresatów reklamy.

Uczestnikami koncertu w trakcie którego wyświetlono film były osoby, które jak wynika z ustaleń dokonanych przez organ – nie posiadały uprawnień do wystawiania recept. Nie były to również osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 − 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>