31442188_s

Kiedy otrzymamy lek na receptę – bez recepty.

Kierownik apteki lub farmaceuta specjalista ma prawo w wyjątkowych sytuacjach – w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R. (art. 96 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r., (Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).

Należy podkreślić, że przesłanką powstania tego uprawnienia jest nagłość sytuacji i związana z tym niemożliwość uzyskania w równie nagłym trybie stosownej recepty lekarskiej.

Fakt wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 2, farmaceuta (kierownik apteki) odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej. Recepta farmaceutyczna powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania produktu leczniczego, tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty (kierownika apteki). Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100% odpłatnością i podlega ewidencjonowaniu.

Warto podkreślić, że w razie nieobecności kierownika apteki – musi on na czas swojej nieobecności wyznaczyć zastępcę, a zatem w sytuacjach nagłych możemy domagać się kontaktu z osobą zastępującą kierownika apteki (art. 88 ust. 4 Pr. Farm.).

Recepty farmaceutyczne podlegają ewidencjonowaniu i powinny być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone (art. 43 ust 1 pkt 7 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

 

 

 

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 1 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>