34519710_s

Recepty Zaoczne stają się faktem

Lekarze często wypisywali tzw. „recepty zaoczne” dla pacjentów przewlekle chorych, a ich postępowanie było zgodne z ówczesnym art. 42 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 z póź. zm.) przed rokiem 2015 r., zgodnie z którym „lekarz orzekał o stanie zdrowia określonej osoby dopiero po osobistym jej zbadaniu.”

Naczelna Izba Lekarska słusznie uważała, że w kategorii orzeczenia lekarskiego nie mieści się pojęcie recepty. Natomiast w kategorii orzeczenia lekarskiego mieszczą się m. in. takie pojęcia jak: orzeczenie, świadectwa i opinie lekarskie (L. Ogiegło (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa 2010 ).

Nie dla wszystkich jednak takie przedstawienie sprawy było jasne, w szczególności dla mazowieckiego oddziału NFZ, który zamierzał nakładać kary na lekarzy za nieprzestrzeganie art. 42 w/w ustawy i wystawianie recept bez wcześniejszego osobistego zbadania pacjenta.

Sprawą ostatecznie zajął się ustawodawca wprowadzając od dnia 1.01.2015r., ust. 2 do art. 42 w/w ustawy w brzmieniu: „lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.”

Kolejne ustępy zawierają katalog osób uprawnionych do odbioru recepty. Odebrać receptę poza samym pacjentem może osoba upoważniona przez pacjenta lub jej przedstawiciel ustawowy, a także osoba trzecia, jeżeli pacjent wcześniej oświadczył podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych o takiej możliwości bez wskazania konkretnie osób (choć informację komu wydało się receptę każdorazowo odnotowuje się w dokumentacji osoby upoważniającej). Powyższe upoważnienie załącza się również do dokumentacji pacjenta lub dokonuje się stosownej adnotacji.

Tym samym praktyka, która w gruncie rzeczy w mojej ocenie nie była sprzeczna z prawem, stała się klarownym zapisem, wobec którego nie będzie już żadnych wątpliwości.

Autor

adw. Mateusz Gmerek

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × two =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>