25832309_s

Interpelacja w sprawie konieczności nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (interpelacja nr 30889)

Poniżej treść interpelacji złożonej przez Jana Warzecha oraz Bogdana Rzońca:

„Szanowna Pani Premier, 

do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z grudnia 2009 roku miała na celu dostosowanie tej ustawy do wymogów unijnej dyrektywy odwoławczej. Na jej mocy m.in. zlikwidowano protest, wprowadzono zasadę jednoosobowego orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą, a także usunięto przepis, który pozwalał na nadawanie odwołania w placówce pocztowej. Skarga oraz moja interpelacja dotyczy ostatniego 

z wymienionych postanowień noweli. Otóż do zamówień publicznych stosuje się ogólne reguły obliczania terminów i zgodnie z nimi, jeśli ostatni dzień przypada w sobotę, to termin powinien zostać przedłużony. W przypadku prawa zamówień publicznych tak nie jest i termin nie ulega przedłużeniu. W konsekwencji zamiast dziesięciodniowego terminu mamy do czynienia z terminem dziewięciodniowym, bo urząd nie pracuje w sobotę, więc nie ma możliwości złożenia odwołania w ostatnim dniu upływu terminu. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier z następującym pytaniem: 

1. Czy w opinii Pani Premier uzasadnione są zawarte w skardze złożonej do Trybunału Konstytucyjnego argumenty o tym, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa?

2. Czy w związku z koniecznością wdrożenia dyrektyw unijnych przyjętych przez Radę Unii Europejskiej do kwietnia 2016 roku (dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, dyrektywy w sprawie udzielania koncesji) będzie możliwa nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych również w kwestii będącej przedmiotem skargi konstytucyjnej i wystosowanej w tej interpelacji?„

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + three =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>