Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

5205099_s

Produkt leczniczy z grupy ATC G03A w aptekach bez recepty

Obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 477). Rozporządzenie zostało zmienione na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.1). Zgodnie ze zmianą w/w Rozporządzenia w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,Produkt leczniczy z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia".

Do kategorni G, zgodnie z listą leków wg kodu ATC należą leki odnoszące się do Układu moczowo-płciowego i hormony płciowe, a podkategoria 03 dotyczy Hormonów płciowych i modulatorów układu płciowego.

Europejska Agencja Leków po pięciu latach od kiedy na rynku stosowany jest produkt EllaOne, uznała, że używanie leku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

więcej