47153921_s

Obrót produktami leczniczymi przez sklepy ogólnodostępne.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 Pr. Farm. obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza mogą prowadzić sklepy ogólnodostępne, nazywane również „placówkami obrotu pozaaptecznego”

 

Wskazać należy, że aby sprzedaż produktów leczniczych w sklepie ogólnodostępnym była możliwa, osoby wydające produkt leczniczy muszą posiadać wiedzę o zastosowaniu danego produktu, czy o sposobie jego przechowywania. Osoby wydające produkty lecznicze winny nabyć wiedzę, o której mowa powyżej z ulotki załączonej do produktu leczniczego (§ 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych z dnia 2 lutego 2009 r. Dz.U. Nr 21, poz. 118). W sklepach wielkopowierzchniowych bardzo często brakuje wykwalifikowanego pracownika na dziale z produktami leczniczymi. Przyznam, że nigdy nie testowałem wiedzy poszczególnych pracowników hipermarketów na temat zastosowania danego produktu leczniczego.

  Według § 8 w/w Rozporządzenia sklepy ogólnodostępne muszą zapewniać przechowywanie produktów leczniczych w sposób gwarantujący zachowanie ich właściwej jakości, określonej przez podmiot odpowiedzialny lub farmakopeę, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu temperatury i wilgotności i co ważniejsze sklepy muszą zabezpieczyć produkty przed bezpośrednim dostępem dla dzieci. Należy w tym miejscu zastanowić się nad gwarancją braku dostępności produktów dla dzieci w hipermarketach. Bardzo często produkty lecznicze w hipermarketach umieszczane są na najniższych regałach, do których najmłodsi mają najłatwiejszy dostęp. Oczywiście nie wszystkie produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza możemy w takich sklepach nabyć. Dostępne mogą być wyłącznie takie produkty lecznicze, których substancje czynne wchodzące w ich skład są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat oraz posiadają kategorię dostępności OTC (wydawane bez przepisu lekarza).

   Naturalnie, aby jeszcze bardziej sprawę skomplikować, powyższe produkty muszą spełniać kryteria załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 151). Bardzo istotną informacją, jaką można znaleźć we wspomnianym załączniku jest ta, iż w sklepach ogólnodostępnych nie mogą być umieszczone produkty lecznicze, których nazwy mogą wprowadzać w błąd, nazwa jest identyczna jak produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza, a także te produkty, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania.

  Prowadząc działalność reklamową sklepu ogólnodostępnego, należy również zwrócić uwagę na art. 94a ust. 1a Pr. Farm., w myśl którego zabroniona jest reklama sklepu odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Konsekwencją naruszenia art. 94a Pr. Farm. może być nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych (art. 129b Pr. Farm.).

 

autor

adw. Mateusz Gmerek

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + twenty =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>